Met een warm hart voor mens, dier en milieu
Haan geeft graag meerwaarde aan maatschappelijk waardevolle ideeën en projecten. Als drijvende kracht van Haan zet ik mijn inspiratie, kunde en netwerk in om op een prettige wijze, samen met anderen, zulke zinvolle projecten op te starten of een stap verder te helpen. Met een warm kloppend hart voor mens, dier en milieu. En een voorliefde voor enthousiasmeren en het waarmaken van dromen.
Recente projecten
Pollennieuws.nl
De initiators van Pollennieuws.nl hebben de afgelopen jaren heel veel zinvolle informatie verzameld en ontwikkeld met als doel onnodige overlast door hooikoorts te beperken.

Hun missie is om deze informatie voor iedereen kosteloos toegankelijk te maken. Dit doen ze inmiddels via een website en een interactieve app voor iPhone en Android.

Mijn bijdrage als uitgeefadviseur betreft het verdienmodel, het rechtenverhaal en het ontwikkelen van gedrukte media, zoals recent het krantje Pollennieuws.

Woonwijzer Media
Met en voor Woonwijzer Media ontwikkel ik uitgaven ter stimulering van duurzaam wonen en leven.

Met praktische en direct toepasbare informatie, waar mogelijk op uitnodigende en humorvolle wijze gepresenteerd. En al vaak succesvol ingezet door vooral veel woningcorporaties en gemeenten.

Het nieuwste uitgeefproject is de StoringCoach, een ‘meterkastkalender’ met als doel ‘Eerste hulp bij storingen’. In te zetten door woningcorporaties, als service naar de huurders. Om storingen sneller en beter op te lossen en zo ongemak en ook kosten te besparen.

Naast een papieren editie is er nu ook een digitale versie.

Info
Haan  -  Baankstraat 2  -  7205 AW Zutphen
T: [0575] 51 16 15  -  E: info@tdehaan.nl
Bank: NL25.ABNA.0428.9860.05  -  KvK: 56962649  -  BTW: NL 7568.22.54.B03

Welkom met positieve ideeën

Heb jij een goed idee met een positief maatschappelijk doel? En zoek je ondersteuning bij het uitdenken of verwezenlijken ervan?

Als uitgever, ontwikkelaar en adviseur draag ik graag bij aan het levensvatbaar maken en realiseren van waardevolle projecten.

Voor advies- en ontwikkelwerk ben ik inhuurbaar. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek staat altijd aan de basis. Als je interesse hebt, bel of mail me dan vooral.

Drijfkracht en ervaring

'Ontwikkelen van uitgaven en communicatie-middelen vind ik een prachtige en uitdagende bezigheid, met veelal ook heel mooie resultaten. Bij mij begint het met het vonkje, de inspiratie: als ik het maatschappelijk belang van een idee of project zie, begint het gemakkelijk te borrelen en bruisen.

Toewijding, gevoel, inspiratie, kennis en kunde bepalen vervolgens het resultaat. Met uiteraard het betrokken netwerk. Zo gaat het nu en zo is het feitelijk altijd gegaan.

Zulke vonkjes vormden al de basis voor mijn studiekeuze Milieukunde, de onderwerpkeuze als journalist, mijn werk als communicatie-adviseur en de ideeën voor uitgeefprojecten van mijn uitgeverijen Roodbont (enkele jaren geleden verkocht) en Woonwijzer Media.

Deze ideeën hebben veel waardevolle projecten en producten voortgebracht. Zoals de tuingidsenreeks voor duurzaam tuinieren en de ‘signalenuitgaven’, beide bij Roodbont.
En de reeks ‘Hart voor uw huis’ en de Klimaatkrant bij Woonwijzer Media.: succesvol ingezet door een groot aantal gemeenten en woningcorporaties, veelal voor hen op maat bijgewerkt.'

Ton de Haan